Katedra Farmakologii
Katedra Farmakologii
Katedra Farmakologii
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Katedra Farmakologii

Ul. Medyków 18
40-752 Katowice

(32) 208 85 10 / (32) 252 39 02
farmklin@sum.edu.pl