Katedra Farmakologii
Katedra Farmakologii
Katedra Farmakologii

Clinical Pharmacology

Final exam will be held on 31 January 2023 in the library (II floor Pharmacology Department) at 10.00.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Katedra Farmakologii

Ul. Medyków 18
40-752 Katowice

(32) 208 85 10 / (32) 252 39 02
farmklin@sum.edu.pl