WLK - Katedra Farmakologii-Klinika Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej
Kontakt

Dane kontaktowe

Medyków 18
40-752 Katowice
(32) 208 85 10 / (32) 252 39 02
Email: farmklin@sum.edu.pl

WLK V rok