WLK - Katedra Farmakologii-Klinika Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej
Menu
Kontakt

Dane kontaktowe

Medyków 18
40-752 Katowice
(32) 208 85 10 / (32) 252 39 02
Email: farmklin@sum.edu.pl

Pracownicy

informacje o pracownikach

Zakład Farmakologii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
e-mail (sekretariat): farmakologia@sum.edu.pl

Kierownik Zakładu
prof. dr hab. n. med. Ewa Obuchowicz
e-mail: eobuchowicz@sum.edu.pl

40-752 Katowice,
ul.Medyków 18
tel/fax +48 32 2523835
tel.+48 32 2088522


Pracownicy
 • dr hab. n. med. Bożena Gabryel
 • dr n. farm. Anna Pudełko
 • dr n. med. Anna Bielecka-Wajdman
 • dr n. med. Marta Plato
 • dr n. farm. Michał Zieliński
 • mgr Wiesława Sip-Budych
 • mgr Wojciech Stachura
 • Mariola Adamska
 • Grażyna Ringwelska
 • Mariola Kostorz
 • Iwona Łukaszek